Više informacija o bankama

Saznajte koje su vam banke dostupne na hrvatskom tržištu i kakve različite štedne proizvode nude. Također su dostupni arhivski članci o bankama koje su prethodno djelovale na tržištu.

Post Image

Croatia banka d.d. Zagreb, utemeljena je 1989. godine i obavlja sve bankarske poslove u zemlji i inozemstvu (veliko ovlaštenje) za građane i obrtnike, te male i srednje poduzetnike.

Politikom dijaloga i otvorenih vrata Croatia banka nastoji cjelovito sagledati i razumjeti potrebe poduzetnika, te prilagoditi svoje poslovanje afirmaciji dugoročno održivih razvojnih inicijativa.

Primarni cilj razvojne politike Banke je kvaliteta i produktivnost, kako bi svojim poslovnim partnerima mogla pružiti prvorazredne uvjete suradnje.

Kroz cjenovne pogodnosti i učinkovitu potporu u primjeni suvremenih modela poduzetničkog financiranja, uz ravnopravno uvažavanje interesa obiju strana nastoji se podignuti kvaliteta usluge za sve partnere banke.

Kreditna smo institucija koja našim klijentima, vremenski neograničeno, pruža financijske i druge usluge kroz partnerski odnos i povjerenje.

Banka postoji radi rentabilnog, kvalitetnog i učinkovitog pružanja svih svojih usluga, te radi stvaranja novih vrijednosti za dobrobit vlasnika, države, vjerovnika, naših zaposlenika i cjelokupne zajednice u kojoj djelujemo.

Banka želi biti institucija koja ce stalno rasti, širiti svoje djelovanje i lepezu proizvoda prema klijentima te time poticati svoj i svekoliki razvitak. Banka poštuje monetarnu vlast i zakone Republike Hrvatske, štiti interese vlasnika, vjerovnika i posebice štediša.

Želimo biti medu vodećim bankama po etici posla, sigurnosti vjerovnika, zadovoljstvu klijenata, kvaliteti i brzini obavljanja usluga čuvajuci sve poslovne tajne naših klijenata, a samim time i zauzeti značajnije mjesto u Hrvatskom bankarskom sektoru.

Cilj je biti prepoznatljiv kao moderna i sigurna kreditna institucija koja pruža pouzdanu potporu hrvatskim poduzećima u procesu pristupanja Europskoj uniji i europskom tržištu.

U sljedećem trogodišnjem razdoblju Banka će se nastojati afirmirati kao banka koja uspješno pruža sve vrste financijskih i drugih usluga. Banka želi postati uspješni financijski partner za malo i srednje poduzetništvo, poljoprivredna gospodarstva, lokalnu upravu, obrtništvo i građanstvo.

S tim ciljem razvijat će nove tehnologije, uvoditi nove proizvode i bankarske usluge, podupirati perspektivne investicijske projekte i razvojne programe što će dovesti do porasta produktivnosti i rentabilnosti, a sve s ciljem povećanja tržišnog udjela.

Osnovna načela kojima se vodimo u poslovnom odnosu jesu pouzdanost, transparentnost, briga i zadovoljstvo naših klijenata, dobri i kvalitetni odnosi s vanjskim davateljima usluga i dobavljačima, jačanje sustava nadzora nad svim poslovnim procesima, odgovorno poslovanje prema cjelokupnoj društvenoj zajednici, poboljšavanje kvalitete rada te stalno usavršavanje naših zaposlenika.

Više na: http://www.croatiabanka.hr/

Zanimljivosti i analize

Podjelite sa prijateljima