Više informacija o bankama

Saznajte koje su vam banke dostupne na hrvatskom tržištu i kakve različite štedne proizvode nude. Također su dostupni arhivski članci o bankama koje su prethodno djelovale na tržištu.

Post Image

Banka splitsko-dalmatinska nastala je 2002.godine spajanjem Štedionice splitsko-dalmatinske (1992.) i Banice Credo štedionice (1997). U travnju 2002. godine kada je od HNB-a dobila odobrenje kao banka s malim ovlaštenjima za rad djelovala je pod nazivom Splitsko-dalmatinska banka d.d., a od 01.03.2004. djeluje pod današnjim nazivom Banka splitsko-dalmatinska d.d. (BSD).

Banka je osnovu svog djelovanja od samog početka temeljila na poslovanju s građanima kroz aktivne i pasivne bankarske poslove, a nastojala je biti prepoznata kao mala, efikasna i moderna banka koja svoje poslovanje usmjerava prema klijentu kao pojedincu i prepoznavanju njegovih potreba.

Cilj Banke je rast i jačanje položaja na tržištu, povećanje palete proizvoda i usluga te još bolje i kvalitetnije približavanje klijentima.

Od svog osnivanja pa do danas Banka je u cijelosti u privatnom vlasništvu, a temeljni kapital Banke iznosi 47.162.000,00 kn. Upisana je u registar Trgovačkog suda u Splitu pod pod brojem MBS 060000847. Račun br: 4109006-1011111116 kod Hrvatske narodne banke, Zagreb, Trg hrvatskih velikana 3.

Temeljni kapital Banke u iznosu od 47.162.000,00 kuna uplaćen je u cijelosti i podijeljen je na 471.620 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti od 100,00 kuna. Predmeti poslovanja banke su:

 • primanje novčanih depozita
 • odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava u svoje ime i za svoj račun
 • izdavanje garancija ili drugih jamstava
 • obavljanje platnog prometa u zemlji
 • iznajmljivanje sefova
 • factoring
 • kreditiranje, uključujući potrošačke kredite, hipotekarne kredite i financiranje komercijalnih poslova (uključujući forfeiting)
 • trgovanje u svoje ime i za svoj račun ili u svoje ime i za račun klijenta:
 1. instrumentima tržišta novca i ostalim prenosivim vrijednosnim papirima
 2. stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove
 • izdavanje i upravljanje sredstvima plaćanja
 • platne usluge u skladu s posebnim zakonima
 • investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, i to:
 1. zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata
 2. izvršavanje naloga za račun klijenta
 3. trgovanje za vlastiti račun
 4. upravljanje portfeljem
 5. investicijsko savjetovanje
 6. pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja
 7. davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit
 8. savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanje udjela u društvima
 9. usluge deviznog poslovanja, ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga
 10. investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostalih preporuka koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima.

Više na: http://www.bsd.hr/

Zanimljivosti i analize

Podjelite sa prijateljima