Stambeni Kutak

Pratite stanje hrvatskog tržišta stambene štednje, saznajte koje vam usluge nude štedionice i koje prednosti možete iskoristiti od državnih poticaja za stambenu štednju.

Post Image

Sustav stambene štednje postoji u Hrvatskoj više od 10 godina i pokazao se važnim elementom stabilnog, dugoročnog financiranja stambenih potreba. Cilj je sustava podizanje kvalitete stanovanja svih građana Hrvatske. Kvaliteta stanovanja u novom, primjerenijem, bolje opremljenom ili većem prostoru, jedna je od bitnih sastavnica kvalitete života. Mogućnost da se na racionalan način, vlastitom ušteđevinom i uz manje zaduživanje osigura vlastiti krov nad glavom, jedan je od temeljnih čimbenika socijalne sigurnosti, gospodarskog razvitka i demografske obnove.

Štednja je bitna navika u društvu koje želi stvarati nove vrijednosti i podizati standard života svojih građana. Sigurnost štednje i podrška države takvom, namjenskom obliku štednje bitne su spoznaje koje građane svih generacija potiču na štedno ulaganje kako bi riješili svoje stambeno pitanje ili osigurali budućnost svojoj djeci. Sustav u kojem je štedišama zajamčena mala razlika između kamate na štednju i kamate na stambeni kredit ima snažnu socijalnu ulogu. U Hrvatskoj je trenutno dostupno pet različitih stambenih štedionica.

Stambene štedionice imaju zakonska ograničenja investiranja slobodnih sredstava koja nisu odobrena štedišama kao kredit. Štedionice mogu ulagati samo u ograničen skup financijskih instrumenata. U pravilu je riječ o državnim obveznicama, odnosno o instrumentima s državnim garancijama ili o sličnim, nerizičnim oblicima investiranja. Zabranjeno je svako spekulativno, odnosno ulaganje s naglašenim rizikom. Tako je sustav dugotrajno siguran i zaštićen, a štednja u stambenim štedionicama prihvaćena kao jedan od najsigurnijih oblika štednje, što brojni građani prepoznaju i prihvaćaju. Poslovanje stambenih štedionica nadziru Ministarstvo financija i Hrvatska narodna banka.

Ovakvim sustavom povećava se ukupna štednja stanovništva, smanjuje zaduženost građana i podiže kvaliteta stanovanja, a time i kvaliteta življenja. Stvaraju se preduvjeti za promjenu mentaliteta građana iz potrošačko-zaduživačkog u štedni, čime se dugoročno utječe na povećanje životnog standarda i smanjenje izdataka za buduće socijalne namjene. Sustav stambene štednje je faktor stabilnosti na financijskom tržištu jer dugoročno jamči povoljne i nepromjenjive kamatne stope na kredit. Nepromijenjene kamate na ušteđene iznose na jednoj strani i povoljni dugoročni zajmovi s fiksnom kamatnom stopom na drugoj strani koče inflatorne procese.

Trenutno stanje stambene štednje

Sustav stambene štednje došao je u fazu u kojoj državni proračunski prihodi od aktivnosti štedionica znatno nadilaze proračunske rashode za državne poticaje stambenoj štednji. To potvrđuje i činjenica da su u protekle tri godine izravni prihodi proračuna na temelju kreditne aktivnosti stambenih štedionica iznosili više od 750 milijuna kuna, a izdaci za poticaje oko 650 milijuna kuna.

Na kraju 2008. godine oko 600.000 građana imalo je aktivan ugovor o stambenoj štednji, dok je ukupno više od milijun građana imalo ugovorni odnos s nekom od stambenih štedionica, a na svojim su računima imali oko 6,3 milijarde kuna. Prema procjenama Ministarstva financija, u dobnoj skupini od 20 do 50 godina od ukupno 1,92 milijuna stanovnika čak je 1,5 milijuna onih koji bi mogli biti zainteresirani za stambenu štednju. Prema istraživanjima nezavisnih tvrtki, čak 40 posto građana nema nikakva saznanja o tome da Hrvatska isplaćuje državna poticajna sredstva za stambenu štednju, a čak 60 posto ispitanika ne zna koliko točno iznose. Pogledajte našu analizu stanja na tržištu stambene štednje za 2011.

U sljedećim godinama cilj je povećanje profitabilnosti štedionica smanjenjem troškova i povećanjem prihoda i to kroz veći volumen štednje, veći volumen redovnih kredita i kredita za međufinanciranje te kroz direktno financiranje stanogradnje. Time se dolazi i do cilja povećanja neto prihoda državnog proračuna kroz poreze. Stambene štedionice u budućnosti bi se u svijesti stanovništva trebale profilirati kao specijalizirane institucije. Primjere iz prakse u EU možete pregledati u sklopu prethodno provedene analize.

Unatoč velikoj i raznolikoj ponudi financiranja stanovanja, upravo bi se stambene štedionice trebale potvrditi kao mjesto prvog odabira, gdje se na najpovoljniji način može riješiti pitanje vlastitog, primjerenog stambenog prostora. Istodobno, stambene štedionice trebaju se profilirati kao proračunski isplativ projekt koji za društvo u cjelini ima niz lako mjerljivih, pozitivnih efekata.

 

Zanimljivosti i analize

Podjelite sa prijateljima