Info Kutak

Pratite stanje hrvatskog bankarskog tržišta kroz konkretne analize i informativne članke, koji su prvenstveno namjenjeni olakšavanju važne odluke kome i na koji rok povjeriti svoju štednju.

Post Image

Savjet Hrvatske narodne banke je na sjednici održanoj 16. srpnja 2014. donio Odluku o podnošenju prijedloga Trgovačkom sudu u Zagrebu za otvaranje stečajnog postupka nad Nava bankom d.d., Zagreb, Tratinska 27. Štednja u banci je osigurana preko DAB – Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u visini od 100 tisuća eura po deponentu.

U praksi to znači da je svim građanima, malim poduzetnicima i neprofitnim institucijama koji su štedili u Nava banci osigurana isplata odštete, nakon što se službeno objavi poziv.

Odluka je donijeta nakon što je utvrđeno da su ostvarena tri glavna stečajna razloga: imovina Nava banke manja je od njenih obveza, banka nije ispunila supervizorske mjere naložene rješenjem HNB-a i dulje vrijeme ne ispunjava uvjete vezane za regulatorni kapital te je ugrožena njena sposobnost da pravodobno ispunjava svoje novčane obveze.

Prije ovakve odluke Savjet HNB-a odbio je dati suglasnost ukrajinskoj PAT Bank Vostok za stjecanje više od 50% udjela u jamstvenom kapitalu i glasačkim pravima Nava banke, ocijenivši da predviđeni iznos i način dokapitalizacije ne omogućuju nastavak poslovanja sukladno zakonskim propisima i načelima dobre bankovne prakse.

Treba napomenuti da je Hrvatska narodna banka u okviru svojih supervizorskih ovlasti u razdoblju od 10. ožujka 2014. godine do 28. ožujka 2014. godine obavila izravni nadzor nad dijelom poslovanja Nava banke kojim su utvrđeni značajni nedostaci i nezakonitosti u poslovanju. Slijedom nalaza provedenog izravnog nadzora, rješenjem HNB-a od 10. lipnja 2014. naloženo je Nava banci izvršenje sedam mjera s ciljem povećanja temeljnog kapitala, a time i povećanja regulatornog kapitala, te pravilnog vrednovanja bilančnih i izvanbilančnih stavki. Nava banka nije ispunila naložene supervizorske mjere.

Izravni nadzor ustanovio je da je stopa kapitalne adekvatnosti krajem prošle godine iznosila -2,55% a potkraj svibnja 2014. čak -7,53%. Gubitak u 2013. godini utvrđen izravnim nadzorom iznosi 59.984.000 kuna, a glavni uzrok negativnog poslovnog rezultata su izrazito loša kvaliteta kreditnog portfelja, visoki troškovi održavanja likvidnosti te visoki opći administrativni troškovi. Uz to, dosadašnja uprava banke podnijela je 14.srpnja 2014. godine ostavku, čime je banka - koja je s aktivom u iznosu 333 milijuna kuna krajem ožujka 2014. godine sudjelovala s 0,08% u ukupnoj aktivi bankovnog sustava - zapala i u krizu upravljanja.

U takvim okolnostima, a imajući u vidu neodrživost i banke i predloženog poslovnog plana, Savjet HNB-a donio je navedenu odluku. Radi očuvanja imovine Nava banke guverner HNB-a donio je rješenje o uvođenju posebne uprave koja će, do donošenja odluke suda o pokretanju stečajnog postupka, preuzeti ovlasti nadzornog odbora i uprave ove kreditne institucije.

Dužnici banke nastavit će s ispunjavanjem svih svojih obveza prema banci nakon što sud donese odluku o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka. Osigurani depoziti bit će dostupni vlasnicima u zakonom propisanom roku i po propisanoj proceduri.

Standardna procedura za štediše

Nakon donošenja Rješenja Hrvatske narodne banke o nedostupnosti depozita, javno će se objaviti poziv deponentima - vjerovnicima Nava banke na podnošenje Zahtjeva za isplatu obeštećenja (sukladno Zakonu o osiguranju depozita).

Deponenti svoje zahtjeve mogu podnijeti u roku od 12 mjeseci od dana objave poziva, te će biti potrebno doći osobno do isplatnih banki sa izvornim dokumentima o depozitu. Fizičkim osobama obeštećenje se isplaćuje u gotovini ili prijenosom na račun, dok se trgovačkim društvima i neprofitnim institucijama isključivo prijenosom na račun.

Najviši iznos obeštećenja je 100 tisuća eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan nastupa osiguranog slučaja. Depoziti u stranoj valuti biti će obračunati u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan nastupa osiguranog slučaja.

Zanimljivosti i analize

Podjelite sa prijateljima