Info Kutak

Pratite stanje hrvatskog bankarskog tržišta kroz konkretne analize i informativne članke, koji su prvenstveno namjenjeni olakšavanju važne odluke kome i na koji rok povjeriti svoju štednju.

Post Image

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) osnovana je na temelju Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, kao specijalizirana financijska institucija koja osigurava depozite u kreditnim institucijama.

Osnivač agencije je Republika Hrvatska, koja također jamči za obveze Agencije. Nedavno je ušla u fokus javnosti nakon propasti Credo banke i Centar banke, s obzirom da je njena uloga bila osigurati te depozite.

Udio Credo banke u ukupnoj aktivi hrvatskog bankovnog sustava iznosio je 0,44 posto, točnije malo preko 1,4 milijarde kuna te njenom propašću stabilnost bankarskog sustava nije ugrožena. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka isplatila je oko 465 milijuna kuna osigurane štednje.

Isplate fizičkim osobama su izvršene u gotovini ili prijenosom sredstava na račun, dok je isplata trgovačkim društvima te neprofitnim institucijama bila izvršena direktno prijenosom na račun.

Pravo na obeštećenje određeno je prema ukupnim sredstvima po svim depozitima jednog deponenta do maksimalne visine od 100.000,00 eura po srednjem tečaju HNB-a na dan nastupa osiguranog slučaja.

U Credo banci je pokrenut postupak prisilne likvidacije banke, čime su prestale sve ovlasti dosadašnje uprave i nadzornog odbora Credo banke te ovlasti glavne skupštine dioničara. Trgovački sud u Splitu pokrenuo je stečajni postupak nad Credo bankom, nakon što je Hrvatska narodna banka donijela rješenje kojim je banci oduzeto odobrenje za rad. Sličan slučaj se dogodio kod Centar banke i slijedi Nava banki.

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka je jedan od važnih mehanizama zaštite stabilnosti hrvatskog bankarskog sustava, a pravovremenom i konkretnom reakcijom kao u slučaju Credo banke je spriječila moguću paniku i gubitak povjerenja štediša.

Republika Hrvatska jamči za isplatu svih štednih uloga u kreditnim institucijama do 100.000 Eura u 100%-tnom iznosu, nevezano za broj bankovnih računa, visini sredstava po njima, valutu ili mjesto gdje se vode.

Cjelokupni sustav osiguranja uključuje depozite fizičkih osoba, malih poduzetnika i neprofitnih institucija, neovisno je li riječ o domaćim ili stranim štedišama.

Vrste osiguranih depozita su depoziti po žiro i tekućim računima, depoziti na deviznim računima, štedni depoziti po viđenju i oročena štednja (kunska i devizna). Pravo na isplatu od DAB-a se provodi u domaćoj valuti.

Većina zemalja u EU također ima slične sustave osiguranja depozita, te ih provode nacionalne agencije za osiguranje depozita. Jamčeni iznosi variraju od cca 50.000 Eur do garancije na sve uloge neovisno o iznosu (Irska i Slovačka).

Nekakav prosječni iznos za koji garantira većina europskih zemalja je 100.000 Eur. Ako posjedujete veće sume novaca tada ih je pametno rasporediti u više banaka, što manjih što većih, sukladno ovim garancijama.

Tako izbjegavate situaciju u kojoj možete izgubiti cijelu ušteđevinu ili bar njen veći dio. U konačnici, diverzifikacijom po bankama moguće je postići veću sigurnost vašeg depozita.

Zanimljivosti i analize

Podjelite sa prijateljima