Info Kutak

Pratite stanje hrvatskog bankarskog tržišta kroz konkretne analize i informativne članke, koji su prvenstveno namjenjeni olakšavanju važne odluke kome i na koji rok povjeriti svoju štednju.

Post Image

Klaster (engl. cluster) je organizirano povezivanje poduzetnika unutar jednog ili više industrijskih sektora, uz čvrstu suradnju sa znanstvenim i državnim ustanovama, kako bi povećali svoju konkurentnost kroz bolji plasman proizvoda, napredni razvoj ili inovacije te na druge načine zaštitili zajedničke interese.

U modernom okruženju Europske unije, većina hrvatskih poduzetnika mora poduzimati strahovite individualne napore kako bi osigurali goli opstanak svoje kompanije. Ipak, europska praksa pokazuje da se međunarodno najuspješnije konkurira kroz zajedničku suradnju.

Neke projekte odnosno sredstva iz EU fondova nije uopće moguće dobiti bez suradnje sa partnerima. Prednost klastera leži u stvarnim tržišnim uštedama ostvarenim suradnjom, podjelom troškova i rizika.

Klasterizacija u Hrvatskoj

Jednostavno rečeno, stvaranje povjerenja između partnera i osiguranje transfera znanja se u kratkom roku može financijski isplatiti svim sudionicima. No naša investicijska klima tek polako dolazi na razinu gdje je posao na prvom mjestu i gdje poduzetnici ne moraju gubiti vrijeme na nepotrebne stvari.

Klasteri se fokusiraju na:

  • povećanje konkurentnosti domaćih proizvoda na domaćem i inozemnom tržištu, kao i ostvarivanje uvjeta za proširenje tržišta (povećanje izvoza)
  • bolje i efikasnije korištenje domaćih resursa (smanjenje troškova)
  • iniciranje i podrška kooperacije između poduzeća, obrazovnih i razvojnih institucija
  • povezivanje s fondovima za financiranje novih projekata
  • edukacije i transferi znanja (know how)

Ministarstvo poduzetništva i obrta Republike Hrvatske na nacionalnoj razini potiče razvoj klastera već duži niz godina kroz svoje program poticaja Poduzetnički impuls. Jednom godišnje, objavljuju se uvjeti pod kojima je moguće povući sredstva za financiranje klastera.

Na lokalnoj razini Grad Rijeka se posebno ističe kao povoljno okruženje za razvoj klastera već duži niz godina zbog svog programa poticanja poduzetništva koji daje nepovratne subvencije za operativne klastere i osnivačke klaster inicijative.

Imate potencijal za osnivanje klastera?

Ako ste vlasnik poduzeća, menadžer, direktor koji ima viziju razvoja ili ideju smjera u kojem želi razvijati svoju kompaniju, svakako razmislite o osnivanju vlastite institucije koja će štititi Vaš tržišni interes u odnosu na državu i europsku konkurenciju.

Pritom izbjegnite početne greške, međuljudske sukobe sa konkurentima koji unište kvalitetne zajedničke projekte, svađe oko financiranja, uloga, odgovornosti ili obične raspodjele vremena potrebnih za aktivnosti.

Barcons j.d.o.o. je profesionalno konzultantsko poduzeće specijalizirano za osnivanje i upravljanje klasterima, te pružanje podrške malom i srednjem poduzetništvu pri poslovnom udruživanju. Kako bi poduzetnicima olakšali proces poslovnog udruživanja, nudimo povoljna gotova rješenja. Dočekajte europsku konkurenciju spremni!

Zanimljivosti i analize

Podjelite sa prijateljima