Info Kutak

Pratite stanje hrvatskog bankarskog tržišta kroz konkretne analize i informativne članke, koji su prvenstveno namjenjeni olakšavanju važne odluke kome i na koji rok povjeriti svoju štednju.

Post Image

Nakon Credo banke, na hrvatskom bankarskom tržištu vodu je uzburkala vijest da Centar banka ide u stečaj. Unatoč pokušajima države i Hrvatske narodne banke da se uspostavi suradnja sa ulagačima iza kojih je stajala banka J&T, konačnom odlukom je utvrđeno da postojeće ponude nisu bile dovoljno kvalitetne. Štednja u banci u trenutku pokretanja stečaja iznosila je oko 500 milijuna kuna, koja je osigurana preko DAB – Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u visini od 100 tisuća eura po deponentu.

U praksi to znači da je svim građanima, malim poduzetnicima i neprofitnim institucijama koji su štedili u Centar banci osigurana isplata odštete, sukladno uvjetima službenog poziva koji možete pročitati klikom ovdje.

Deponenti svoje zahtjeve mogu podnijeti u roku od 12 mjeseci od dana objave poziva, odnosno najkasnije do 19. rujna 2014. godine, a pravo na obeštećenje određeno je prema ukupnim sredstvima po svim depozitima jednog deponenta na dan donošenja rješenja o nedostupnosti depozita, umanjenim za sva prava Centar banke koja se deponentu mogu staviti u prijeboj.

Standardna procedura za štediše

Ukoliko ste imali štednju u Centar banci, kako bi ostvarili vaša prava potrebno je doći u bilo koju poslovnicu Croatia banke ili Hrvatske poštanske banke s osobnim iskaznicom ili putovnicom te dokumentima vezanim uz vaše depozite.

Službeno podnosite Zahtjev za isplatu obeštećenja koji će vam dati zaposlenik isplatne banke, kojeg je potom potrebno pregledati i ako je sve u redu sa sadržajem, potpisati. Potom ga podnosite na naplatu uz predočenje izvornih dokumenata o depozitima (štedna knjižica, ugovori o oročenju i kartice računa).

Fizičkim osobama obeštećenje se isplaćuje u gotovini ili prijenosom na račun, dok se trgovačkim društvima i neprofitnim institucijama isključivo prijenosom na račun. Najviši iznos obeštećenja je 100 tisuća eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan nastupa osiguranog slučaja, tj. 756.261,40 kuna. Depoziti u stranoj valuti biti će obračunati u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan nastupa osiguranog slučaja.

Važni detalji vezani uz osobnu identifikaciju

Zakonski zastupnik trgovačkog društva ili neprofitne institucije mora predočiti izvornik izvoda iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, ne stariji od 30 dana, odnosno ovjerenu presliku izvoda, ovjereni prijepis ili drugu odgovarajuću javnu ispravu iz koje je vidljivo ovlaštenje za zastupanje te pravne osobe.

Opunomoćenik trgovačkog društva i neprofitne institucije mora predočiti ovjereni izvornik posebne punomoći za podnošenje Zahtjeva i isplatu obeštećenja, potpisanu od zakonskog zastupnika trgovačkog društva ili neprofitne institucije.

Opunomoćenik fizičke osobe mora predočiti ovjereni izvornik posebne punomoći za podnošenje Zahtjeva i isplatu obeštećenja potpisanu od vlasnika depozita. Zakonski zastupnik maloljetne osobe mora predočiti izvornik ili ovjerenu presliku ili ovjereni prijepis rodnog lista ili izvoda iz matične knjige rođenih maloljetne fizičke osobe na koju glasi Zahtjev i Nalog za isplatu obeštećenja.

Skrbnik/ staratelj/ zakonski zastupnik fizičke osobe – mora predočiti izvornik ili ovjerenu presliku ili ovjereni prijepis odgovarajućeg pravomoćnog Rješenja Centra za socijalnu skrb iz kojeg proizlazi status skrbnika/staratelja i kojim dokazuje pravo podnošenja Zahtjeva.

Potpis opunomoćitelja na posebnoj punomoći mora ovjeriti javni bilježnik odnosno domaće ili strano nadležno tijelo, ovlaštena osoba diplomatskog ili konzularnog predstavništva države opunomoćitelja ili Republike Hrvatske. Punomoć mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku ili prevedena na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Revelantni kontakti za pitanja

Za sve dodatne informacije i upute predlažemo da se javite direktno Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka na telefon 01/4813-222, fax 01/4819-107 ili mail (dab@dab.hr). Ukoliko se nalazite u Zagrebu, Agenciju možete pronaći osobno na adresi Jurišićeva 1/II.

Zanimljivosti i analize

Podjelite sa prijateljima